• bitcoinBitcoin$26,529.00

Rastislav Vasilišin

Rastislav Vasilišin je zakladateľ a CEO spoločnosti Virtuse Exchange. Vyštudoval na PACE University v New Yorku a má 25 rokov skúseností na finančných trhoch. V USA pracoval pre Mitsui a Joseph Stevens Investments, na Slovensku pre Across, Slavia Capital a J&T. Založil a riadil Virtuse Group, jednu z najväčších firiem na svete v oblasti obchodovania s emisnými povolenkami. V súčastnosti sa zaoberá problematikou financií s dôrazom na nový trend prepájania tradičného „starého” sveta financií s novou rýchlorastúcou oblasťou digitálnych aktív.

BlackRock bitcoinové ETF bude bodom obratu pre masové prijatie

BlackRock má nadštandardné vzťahy s SEC, podá žiadosť o ETF, je vysoko pravdepodobné, že sa chystá uspieť.    Spoločnosť BlackRock nedávno podala žiadosť o bitcoinový ETF...