• bitcoinBitcoin$26,600.00

Invest Summit: 9 hlavných argumentov v rámci panelu „Battle Fiat vs. Crypto”

Bitcoin sú jednoznačne lepšie peniaze, ako fiat a v histórii sa vždy vyššia forma peňazí presadila voči tej zaostalejšej.

 

Bitcoin je na trhu už viac ako 14 rokov a priniesol so sebou úplne novú triedu decentralizovaných aktív.

Napriek tomu ho mnohí stále nechápu a porovnávajú s archaickým fiat systémom.  

Práve preto priniesla spoločnosť Finweek na treťom ročníku Invest Summitu panelovú diskusiu o rozdiele medzi fiat a krypto finančným systémom. 

Keďže argumenty pre zachovanie súčasného fiat systému pozná každý, či už to je stabilita meny, alebo silná „ochrana” štátu, tu je súhrn deviatich hlavných argumentov, ktoré odzneli v prospech zmeny na nový decentralizovaný systém.  

Pripomeniem, že diskusie sa zúčastnili Juraj Forgács z Fumbi, Martin Peter z MF SR, Martin Babocký z Babocky Investment Office a moja maličkosť. 

Fiat nespĺňa základnú funkciu peňazí 

Ak sa máme baviť o tom, čo sú lepšie peniaze, či fiat alebo bitcoin, je nevyhnutné si položiť jednu základnú otázku. 

Čo sú peniaze?  

Až donedávna sa takými filozofickými otázkami nikto nezaoberal. Jediné, čo všetci riešili bolo, ako peniaze zarobiť a minúť.

Potom však prišiel bitcoin a zmenil sto rokov starú paradigmu, ktorú nám vnucovali centrálne banky a ich finančný systém.

Všetci, ktorí sa prebudili a pozreli sa na fiat peniaze kritickým okom zistili, že centrálne riadený bankový systém je zjavne naklonený pre jednu skupinu ľudí. 

Čo sú teda peniaze? 

Na to, aby mohlo byť niečo definované ako peniaze, musí spĺňať tri základné funkcie: musí byť prostriedkom výmeny, účtovnou jednotkou a najmä, musí byť uchovávateľom hodnoty.  

Prečo musia byť peniaze hlavne uchovávateľom hodnoty? 

Pretože prvé dve funkcie sú dané a násilne vyžadované štátom formou pokút alebo väzenia. Štát môže určiť ktorékoľvek aktívum ako prostriedok výmeny a účtovnú jednotku. Ak sa štát zajtra rozhodne, že prostriedkom výmeny budú kozie rohy, tak to vie prostredníctvom násilia vyžadovať od svojich občanov. 

Čo však štát nedokáže zabezpečiť je, aby kozie rohy boli aj uchovávateľom hodnoty. 

A tam je pes zakopaný. 

Na to, aby niečo mohlo slúžiť ako uchovávateľ hodnoty, musí mať limitovanú ponuku. Napríklad, ak by štát zaviedol ako peniaze kozie rohy, ľudia by začali chovať milióny kôz a zaplavili by ponuku peňazí na trhu novým rohami, čím by devalvovali menu a spôsobili vysokú infláciu. 

To presne sa deje aj v prípade našich eur. Eurá si môžu centrálne banky natlačiť bez limitu, a preto ich hodnota z roka na rok klesá. Inými slovami, stúpa inflácia. 

Takže čo sú peniaze?

Peniaze sú finančnou energiou, ktorú si vieme uložiť do budúcnosti. 

Fiat túto definíciu peňazí jednoznačne nespĺňa. Nie sú ničím kryté a sú predurčené k  nekonečnej inflácii a devalvácii. 

Fiat je na konci svojej tragickej púte.

Je to systém predurčený na nekonečnú infláciu a postupný transfer bohatstva od chudobných k hyperbohatým, a nemá už šancu na prežitie. 

Henry Ford údajne povedal:

„Keby ľudia vedeli, ako funguje peňažný systém, revolúcia by tu bola už zajtra ráno.“

Hlavnou prekážkou pre prijatie bitcoinu je nízka informovanosť

Finančné povedomie o bitcoine je stále na nízkej úrovni. Je to pochopiteľné vzhľadom na to, aká nízka je v širokej verejnosti úroveň znalosti o bitcoinovom protokole a sieti.

Väčšina ľudí si o bitcoine prečítala jeden alebo dva články a zvyšok o ňom nevie absolútne nič. Aj preto je ľahké kritizovať niečo, čomu úplne nerozumieme, najmä keď sa o tom šíri také množstvo nezmyslov.

Pamätám si ešte časy, keď bol internet nebezpečnou a zbytočnou technológiou, ktorý podľa „odborníkov“ nikdy neuspeje. 

Začarovaný kruh fiat systému

Invest Summit: 9 hlavných argumentov v rámci panelu „Battle Fiat vs. Crypto”

Ak centrálne banky natlačia peniaze, spôsobujú infláciu. Na boj s infláciou musia zvyšovať úrokové sadzby. Zvyšovanie sadzieb spôsobí krach komerčných bánk, ktoré následne centrálne banky zachraňujú tlačením nových peňazí a tie znova vytvára infláciu.

Je to absurdný a beznádejný systém, a keby nebol tak tragický, tak by to bolo na smiech.  

Večná inflácia fiat peňazí

Invest Summit: 9 hlavných argumentov v rámci panelu „Battle Fiat vs. Crypto”

 

Krutou cenou za bezbrehé tlačenie peňazí je samozrejme vysoká inflácia.

Podľa slov nositeľa Nobelovej ceny Miltona Friedmana, je inflácia skrytou daňou.

Táto zákerná daň tak neustále požiera majetok občanov, až kým im z neho nezostane nič.

Fiat peniaze sú predurčené k tomu, aby strácali hodnotu. Sú ako pneumatika s defektom, ktorá sa neustále sfukuje, až dospeje do bodu, kedy je auto úplne nepojazdné.  

Preto je len otázkou času, kedy sa fiat peniaze nevyhnutne vrátia na svoju vnútornú hodnotu, rovnajúcu sa nule. 

Všetci s tým súhlasia, ale nikto nerobí nič preto, aby infláciu zastavil. Ba práve naopak.

Fiat peniaze budú strácať hodnotu, až kým nepadnú na nulu. 

CBDC, ako posledný výkrik fiat systému

Invest Summit: 9 hlavných argumentov v rámci panelu „Battle Fiat vs. Crypto”Jedinou odpoveďou zastaralých centrálnych bánk na bitcoin sú takzvané Digitálne meny centrálnych bánk alebo CBDC. 

Problém je však v tom, že CBDC sú len mizernou kópiou bitcoinu a predstavujú iba digitálnu verziu súčasných fiat mien. V skratke, neprinášajú žiadnu inováciu. 

Síce tieto digitálne fiat peniaze je možné poslať priamo do peňaženky v telefóne ako bitcoin, ale vláda a centrálna banka má stále nad peňaženkou absolútnu moc. V nej môže 24 hodín denne monitorovať vaše transakcie a kedykoľvek ich zmraziť alebo skonfiškovať. 

CBDC vláde umožnia získať ešte väčšie právomoci ako obyčajné fiat peniaze. 

Mokrým snom každého štátu je mať úplnú kontrolu nad všetkými aspektmi života svojich občanov. Ak vláda dokáže nielen monitorovať a cenzurovať transakcie, ale nás aj svojvoľne zbaviť majetku, potom nás nič neochráni pred orwelovskou budúcnosťou. 

CBDC budú najväčším porušením ľudských práv v dejinách. Budú prospešné pre adopciu bitcoinu.

Aké sú hlavné výhody bitcoinu?

Tu je päť najvýznamnejších výhod bitcoinu oproti archaickému fiat systému. 

Bitcoin je rýchlejší a nákladovo efektívnejší ako fiat. S bitcoinom sa dá previesť majetok rýchlosťou svetla bez potreby tretej strany.  

Bitcoin ponúka bezpečnejší spôsob úschovy. Je takmer nemožné, aby sa niekto nabúral do bitcoinovej siete alebo ukradol bitcoiny. Počas 14 ročnej histórie sa to ešte ani raz nestalo. Ak si svoje bitcoiny uložíte v hardwarovej peňaženke, nikto vám ich nemôže ukradnúť, zmraziť alebo skonfiškovať. 

Bitcoin je transparentnejší. Všetky bitcoinové transakcie sa zaznamenávajú do verejnej účtovnej knihy nazývanej blockchain, ktorá umožňuje každému monitorovať, kam peniaze smerujú. Takáto úroveň otvorenosti nie je možná pri tradičných bankových systémoch, ktoré často fungujú za zatvorenými dverami a sú často predmetom korupcie.

Bitcoin nepodlieha inflácii. Tlačenie eur a dolárov spôsobuje pokles ich hodnoty a nárast ceny ostatných aktív, vrátane bitcoinu. S obmedzenou ponukou na 21 miliónov a bez možnosti „tlačiť“ ďalšie bitcoiny, je v podstate imúnny voči inflácii. 

Bitcoin je bez hraníc. Bitcoin je globálna mena. Nemá hranice a nie je kontrolovaný žiadnou vládou. Môže sa používať a prijímať kdekoľvek na svete, bez závislosti od tradičného bankového systému. 

Fiat nás okráda o čas 

Pripomeňme si spôsob, ako peniaze získavame. 

Peniaze nadobúdame investovaním svojho času. To znamená, že za náš investovaný čas, energiu, zručnosti a intelekt získavame peniaze.

Tie si ale nezavesíme na stenu. Slúžia na to, aby sme nimi vyplatili naše životné náklady a prebytok si uložíme, pretože peniaze sú predovšetkým energiou do budúcnosti. 

S uloženými peniazmi predpokladáme, že z nich v budúcnosti budeme mať ekonomický úžitok, ako napríklad dovolenku alebo aj dôchodok. 

Iným slovami, peniaze sa dajú vnímať aj ako nástroj na prenos našej energie z minulosti do budúcnosti. Vytvárajú nám úspory času v budúcnosti a len vďaka nim si dokážeme svoju budúcnosť plánovať.

Jednoducho povedané, peniaze zdokonaľujú naše budúce ja.  

Realitou fiat peňazí je, že akokoľvek sa ich snažíme udržať, centrálni bankári nám ich vyfúknu z rúk cez večnú infláciu, až kým nám neostanú prázdne dlane. 

Všetci sme takto nútení bojovať proti krádeži času. 

Ak vystúpime zo začarovaného kruhu fiat systému, tak si uvedomíme, že inflácia je krádež nášho majetku, ktorý sme si uložili do budúcnosti pre seba a  našich blízkych. Tento majetok nepatrí ani štátu, ani centrálnym bankárom. Nemajú právo nám ho zhabať. 

Svoj čas a energiu investujme do čestného a spravodlivého systému, ktorý si neulieva z našej životnej energie. Práve naopak, ešte nám ju zhodnocuje v čase. A hlavne, nikto nám ju nevie skonfiškovať. 

Ktoré krajiny príjmu bitcoin ako prvé?

Invest Summit: 9 hlavných argumentov v rámci panelu „Battle Fiat vs. Crypto”Najprv prijmú bitcoin krajiny s nízkým pokrytím bankovníctva a finančných služieb. Neskôr ho prijmú krajiny s vysokou infláciou, kde skolaboval fiat systém. Potom bitcoin začnú prijímať krajiny s totalitnými režimami, a ako posledné ho príjmu vyspelé krajiny. 

Avšak adopcia môže nastať aj v paralelných finančných systémoch. Napríklad sa adopcie môžu spusťiť vo vybraných mestách alebo aj mimo hraníc, digitálnymi nomádmi. 

Hlavná výzva pre bitcoin

Napriek všetkým horeuvedeným výhodám bitcoinu voči fiat menám, sú pred bitcoinom stále veľké výzvy. 

Hlavnou výzvou pre bitcoin je regulačná neistota. Bitcoin v súčasnosti nie je regulovaný rovnakým spôsobom ako tradičné meny, čo vyvoláva určité obavy z jeho potenciálnych rizík. Aby sa bitcoin stal rezervnou menou, bude potrebné, aby ho vlády a finančné inštitúcie jasnejšie regulovali a lepšie mu porozumeli.

Záverom

Invest Summit: 9 hlavných argumentov v rámci panelu „Battle Fiat vs. Crypto” Bitcoin sú jednoznačne lepšie peniaze ako fiat a v histórii sa vždy vyššia forma peňazí presadila voči tej zaostalejšej. 

Je len otázkou času, kedy to nastane v tomto historickom cykle.  

Fiat je na konci svojej tragickej púte a existuje nulová šanca, že bitcoin neuspeje.

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu